Oikeus tutustua tietoihin (15 artikla)

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Exercise Your Rights

Mikä on oikeus tutustua tietoihin?

tiedonsaantioikeus on tehokas väline, sillä sen avulla voit saada tietää , mitä tietoja yrityksillä on sinusta, miksi niillä on niitä ja mitä ne tekevät niillä . Siksi tiedonsaantipyyntö on usein ensimmäinen askel ja ennakkoehto muiden tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien käyttämiselle ja keino selvittää, rikotaanko oikeuksiasi.

Tiedonsaantioikeuden soveltamisala

Tarkastusoikeus antaa sinulle oikeuden saada kopio tiedoistasi, mutta myös oikeuden saada yksityiskohtaisia selityksiä, joiden avulla sinun pitäisi ymmärtää, käsitelläänkö tietoja laillisesti. Sinulla on oikeus saada selville seuraavat asiat:

 • mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään
 • kyseisten tietojen luokat
 • onko yritys luovuttanut tietojasi kolmansille osapuolille ja jos on, niin keitä nämä osapuolet ovat (sinulla on oikeus saada kaikkien näiden osapuolten nimet)
 • kaikki lähteet, joista yritys on saanut henkilötietojasi
 • kuinka kauan yritys säilyttää tietojasi
 • muut oikeudet, joita sinulla on yritystä vastaan, mukaan lukien oikeus oikaista tietojasi, poistaa tietosi (tietyissä olosuhteissa) tai rajoittaa tai vastustaa sitä, että yritys käyttää tietojasi
 • jos yritys käyttää tietojasi automatisoidussa päätöksentekoprosessissa (kuten tekoälyn tai algoritmin avulla tehdyt päätökset), merkitykselliset tiedot algoritmin taustalla olevasta logiikasta sekä merkitys ja seuraukset, joita yritys ennakoi tietojesi käyttämiselle tällä tavoin
 • lähetetäänkö tietoja Euroopan unionin ulkopuolelle ja jos lähetetään, mitä suojatoimia on käytössä tietojesi suojaamiseksi.

Miten voit käyttää oikeuksiasi

 • Voit lähettää epävirallisen viestin, jossa ilmoitat haluavasi käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisia oikeuksiasi. Ei ole velvollisuutta määritellä tiettyjä tietoja, joita haluat saada käyttöön (koska et ehkä vielä tiedä niitä), mutta jos olet kiinnostunut hyvin erityisistä tiedoista, voit rajata pyyntösi näihin tietoihin.

Tyypilliset ongelmat

 • Yritys ei vastaa määräajassa
 • Yritys lähettää vain osan pyydetyistä tiedoista
 • Saat vain yleisluontoisen vastauksen (esim. kaikki käyttötarkoitukset on lueteltu, mutta ei ole selvää, mitä tietoja käsitellään missäkin tarkoituksessa, tai yritys mainitsee, että sillä "saattaa olla tietosi hallussaan", mutta ei kerro, onko sillä tosiasiassa tietoja hallussaan)
 • Saat vain vakiovastauksen henkilökohtaisen vastauksen sijaan (esim. yritys viittaa tietosuojaselosteeseen eikä selitä, mitä tiedoillesi on tapahtunut)
 • Yritys antaa tietoja vain vähän kerrallaan uusien pyyntöjen jälkeen.
 • Usein on vaikea selvittää, puuttuuko tietoja, koska et voi tarkastaa yrityksen palvelimia. Jos et ole varma, onko kaikki tiedot toimitettu, on hyödyllistä etsiä vastauksesta epäjohdonmukaisuuksia, tarkistaa julkisesti saatavilla olevat tiedot tai esittää lisäkysymyksiä.