Lausunto EU:n komission päätöksestä, joka koskee Yhdysvaltojen riittävyyttä

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Data Transfers
 /  Tue, 13.12.2022 - 20:17
Duct Taped Executive Order?

Lausunto Euroopan komission Yhdysvaltain riittävyyspäätöksestä

Euroopan komissio antoi tänään uuden päätöksen, joka korvaa Privacy Shield -tietosuojapäätöksen, jonka EU:n tuomioistuin (EUT) oli aiemmin mitätöinyt Yhdysvaltojen valvonnan vuoksi. EUT edellytti, että 1) Yhdysvaltojen valvonta on perusoikeuskirjan 52 artiklassa tarkoitetulla tavalla oikeasuhteista ja että 2) perusoikeuskirjan 47 artiklassa edellytetty oikeussuojakeinojen käyttö on mahdollista. Yhdysvaltain päivitetty laki (Executive Order 14086) ei näytä täyttävän molempia vaatimuksia, koska se ei muuta tilannetta aiemmin sovelletusta PPD-28:sta. Jatkuva "massavalvonta" ja "tuomioistuin", joka ei ole varsinainen tuomioistuin, jatkuvat. Sen vuoksi EU:n "riittävyyspäätös", joka perustuu Executive Order 14086:een, ei todennäköisesti tyydytä EU:n tuomioistuinta.

Kuten noybin aiemmassa lausunnossa Yhdysvaltain toimeenpanomääräyksestä 14086 korostettiin, muutokset Yhdysvaltain lainsäädäntöön vaikuttavat melko vähäisiltä. Tietyt muutokset, kuten suhteellisuusperiaatteen käyttöönotto tai tuomioistuimen perustaminen, kuulostavat lupaavilta, mutta tarkemmin tarkasteltuna käy ilmi, että toimeenpanomääräys myy liikaa ja alisuorittaa liian vähän muiden kuin yhdysvaltalaisten henkilöiden suojelun osalta. Näyttää ilmeiseltä, että kaikki toimeenpanomääräykseen 14086 perustuvat EU:n "riittävyyspäätökset" eivät todennäköisesti tyydytä EU:n tuomioistuinta. Tämä tarkoittaisi, että Yhdysvaltain hallituksen ja Euroopan komission välinen kolmas sopimus voi epäonnistua.

Max Schrems: "Analysoimme päätösluonnosta yksityiskohtaisesti lähipäivinä. Koska päätösluonnos perustuu tunnettuun toimeenpanevan viranomaisen määräykseen, en näe, miten se selviäisi haasteesta yhteisöjen tuomioistuimessa. Vaikuttaa siltä, että Euroopan komissio vain antaa samanlaisia päätöksiä yhä uudelleen ja uudelleen - räikeästi perusoikeuksiamme rikkoen."

Euroopan tietosuojaneuvosto ja EU:n jäsenvaltiot tarkastelevat nyt päätösluonnosta. Edes Euroopan tietosuojaneuvoston ja jäsenvaltioiden kielteiset lausunnot eivät kuitenkaan sido komissiota. Kun päätös on julkaistu, eurooppalaiset yritykset voivat luottaa siihen lähettäessään tietoja Yhdysvaltoihin. Lopullista päätöstä ei odoteta ennen kevättä 2023. Käyttäjät voivat sen jälkeen haastaa päätöksen kansallisissa ja eurooppalaisissa tuomioistuimissa.