На рекламната компания CRITEO е наложена глоба в размер на 40 млн. евро

Jun 22, 2023

Рекламната компания Criteo е глобена с 40 млн. евро за нарушения на GDPR

Френският орган за защита на данните (CNIL) наложи глоба от 40 млн. евро на Criteo, голяма компания за онлайн реклама и проследяване в Европа, за нарушаване на GDPR. Това решение се основава на жалби, подадени от noyb и Privacy International през декември 2018 г. CNIL установи, че компанията не е спазила правата на субектите на данни съгласно GDPR и не е могла да докаже, че е получила валидно съгласие.

Criteo - изтъкнат играч в областта на рекламните технологии. Френската компания Criteo предоставя услуги за "поведенческо ретаргетиране" на хиляди уебсайтове. За целта компанията поставя проследяващи "бисквитки" на уебсайтовете, за да анализира навиците на сърфиране и да определя кои продукти и услуги е вероятно да купи даден потребител. Компанията разполага с данни за около 370 милиона души в Европа.

Жалбата доведе до по-нататъшно разследване. През декември 2018 г., преди повече от 4,5 години, noyb и Privacy International подадоха жалби срещу Criteo за това, че не е предоставила на потребителите подходяща възможност да оттеглят съгласието си. Тази жалба предизвика обширно разследване от страна на CNIL, компетентния орган за защита на данните на Criteo. CNIL разшири обхвата и в други области и установи допълнителни нарушения на ОРЗД: наред с другото липса на прозрачност, неспазване на правото на изтриване и на правото на достъп.

Ромен Робер, адвокат по защита на данните в noyb:"Много сме доволни от решението, което CNIL издаде. То е силен сигнал за рекламно-технологичната индустрия, че ще бъде изправена пред тежки последствия за нарушаване на закона."

Сериозен удар върху бизнес модела на Criteo. Френският орган за защита на данните приключи задълбочено разследване на бизнес модела на Criteo. То разкри многобройни нарушения на ОРЗД. Тъй като тези нарушения засягат много голям брой хора и се събират и обработват огромни количества данни, CNIL взе решение за значителна глоба в размер на 40 млн. евро. Решението беше одобрено и от всички останали органи за защита на данните в Европа.

Related articles

Recent articles