Решение на ирландския Върховен съд - DPC трябва да изпълни решението на Съда на ЕС и да спре прехвърлянето на данни между ЕС и САЩ.

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Data Transfers
 /  13 May 2021
Thumbnail

Решение на Върховния съд на Ирландия: ДКП сега трябва да изпълни решението на Съда на ЕС и да спре предаването на данни от Facebook към ЕС и САЩ.

Днес Върховният съд постанови, че ирландската Комисия за защита на данните (КЗД) има право да започне второ разследване "по собствена инициатива" срещу Facebook. Опитът на Фейсбук да спре това второ разследване се провали. Съдията реши: "Отхвърлям всички искания на [Facebook Ireland] и отхвърлям предявените от нея искове в производството."

Понастоящем КЗЛД има две открити процедури за изпълнение на така нареченото решение "Schrems II", в което Съдът на Европейския съюз (СЕС) изясни, че Facebook не може да предава лични данни от ЕС в САЩ. Съгласно отделно споразумение, постигнато между г-н Шремс и КЗД (публикувано за първи път днес), КЗД вече трябва да разследва и първоначалната жалба от 2013 г., довела до решението на СЕС. Първоначалната процедура по подаване на жалби ще тече паралелно с новото разследване "по собствено желание"

Шремс:"Фейсбук загуби на всички основания. Опитът ѝ отново да забави ирландското решение им спечели само няколко месеца. След осем години ДКП вече е длъжна да спре предаването на данни от Facebook към ЕС и САЩ, вероятно преди лятото. Сега просто имаме две процедури вместо една."

Трети "клон" в дългогодишното дело на Facebook. С днешното решение приключва седмото съдебно дело в дългогодишната битка между г-н Шремс, ДКП и Facebook. През 2013 г. г-н Шремс подаде жалба след разкритията на Сноудън срещу Facebook с аргумента, че Facebook не може да прехвърля личните му данни в Съединените щати, където законите за наблюдение изискват споделяне на лични данни с правителството на САЩ. Делото е отнесено два пъти до Съда на Европейския съюз (СЕС), което води до така наречените решения "Schrems I" и "Schrems II", в които СЕС решава, че КЗД трябва да разследва Facebook и има задължението да спре предаването на данни.

Вместо бързо да изпълни решенията на СЕС, ДКП създаде три "клона" извън основната процедура за подаване на жалби (вж. графиката по-долу). През 2020 г. той започна третото отклонение, като откри процедура "по собствено желание" по абсолютно същия предмет като съществуващата процедура за жалби, като същевременно "спря" за неопределено време процедурата за жалби на г-н Шремс. Това в крайна сметка щяло да отстрани г-н Schrems от собственото му дело.

Overview over procedure

Facebook и Schrems подават жалба за съдебен контрол. Г-н Шремс и Facebook не са съгласни с подхода на КЗД и подават две отделни съдебни жалби, макар и по различни причини: Facebook изтъкна безброй аргументи, свързани с правото на изслушване и предполагаемото "преждевременно" решение на КЗД (след седем години).

В същото време г-н Schrems твърди, че подходът на КЗД би го изключил от собственото му дело, тъй като предметът би бил разгледан в дело "по собствено желание" само между Facebook и КЗД. Освен това КЗД е нарушила ангажимента си от 2015 г. да се произнесе бързо по неговата жалба, тъй като сега е "спряла" жалбата за неопределен период от време.

Спогодбата между DPC и г-н Шремс гарантира бързо решение, независимо от решението на Върховния съд. Малко преди да бъде разгледан съдебният контрол на г-н Schrems, DPC отстъпи и уреди делото. В спогодбата DPC се ангажира да проведе бързо процедурата за подаване на жалби, след като Върховният съд вземе решение по съдебния контрол на Facebook. Освен това, ако Върховният съд разреши втората процедура "по собствено желание", г-н Шремс ще може да участва в нея.

Накратко: споразумението гарантира, че КЗД ще вземе решение относно предаването на данни от Facebook в рамките на една или две процедури.

Следващи стъпки: Ирландско решение и процедура на ЕЗПД. След днешното решение КЗД ще трябва бързо да изпълни решението на Съда на ЕС и да забрани предаването на данни от Facebook към ЕС и САЩ. През есента на 2020 г. DPC предвиждаше 21 дни за изслушване на страните и още 21 дни за финализиране на решението си, като подобни срокове са договорени и в споразумението с г-н Шремс. Всяко национално решение на ирландския DPC вероятно ще трябва да бъде одобрено от Европейския комитет по защита на данните (EDPB), където органите за защита на данните на всички 28 държави - членки на ЕС, могат да преразгледат решението и да възразят срещу него, ако не са съгласни с констатациите на DPC. Срокът за възражение е четири седмици и води до гласуване на европейско равнище.

Шремс:"Сега очакваме КЗД да издаде решение за спиране на предаването на данни от Facebook преди лятото. Това ще наложи Facebook да съхранява повечето данни от Европа на местно ниво, за да се гарантира, че Facebook САЩ няма достъп до европейските данни. Другият вариант би бил САЩ да променят законите си за наблюдение."