Sponsoring i partnerstwo

Twoja organizacja troszczy się o ochronę danych i prywatności i chcesz wesprzeć naszą pracę? Oferujemy trzy pakiety sponsorskie, ale z przyjemnością przedyskutujemy z Tobą pakiety niestandardowe. Zostań sponsorem lub partnerem noyb i pomóż zapewnić prawo do prywatności!

Ta strona jest dostępna wyłącznie w tłumaczeniu automatycznym na język polski. Zawsze możesz przełączyć się na oryginalną wersję w języku angielskim.

Zostań sponsorem noyb!

Twoja organizacja troszczy się o ochronę danych i prywatności i chcesz wspierać organizacje non-profit w tej dziedzinie?

Tak jak osoby indywidualne mogą zostać członkami wspierającymi, tak i Ty możesz zostać sponsorem Noyb. Oferujemy trzy standardowe pakiety sponsorskie, ale chętnie omówimy z Państwem również pakiety niestandardowe. Więcej informacji na temat partnerstwa i naszych zasad dotyczących sponsoringu znajduje się na końcu tej strony. W przypadku pytań i dalszych informacji prosimy o kontakt.

Silver Sponsor

1.000 Euro and more
 • Your logo on our sponsorship page and in our annual report
 • noyb Goodie box (stickers, RFID covers, webcam covers) for your employees

Gold Sponsor

5.000 Euro and more
 • Your logo on our sponsorship page including your companies description / mission statement
 • Your logo in our annual report
 • noyb blog post for your website
 • noyb Goodie Box (Stickers, RFID Covers, Webcam Covers) for your employees

Purple Sponsor

10.000 Euro and more
 • Your logo in the side-column of our front page
 • Your logo on our sponsorship page including your companies description / mission statement
 • Your logo in our annual report
 • noyb blog post for your website
 • noyb Talk, Webinar or Q&A on Privacy and Data Protection with your team or customers
 • noyb Goodie Box (Stickers, RFID Covers, Webcam Covers) for your employees

Chcesz wypromować swój produkt, publikację, wydarzenie lub kurs z zakresu prawa ochrony danych?

W takim przypadku nasz cotygodniowy biuletyn GDPRtoday i nasza otwarta wiki GDPRhub mogą być właściwym wyborem, aby dotrzeć do zainteresowanej profesjonalnej publiczności. GDPRtoday podsumowuje najnowsze decyzje europejskich organów ochrony danych i sądów w sprawie GDPR i co tydzień informuje ponad 5 700 prawników, inspektorów ochrony danych i zainteresowanych stron z całej Europy. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź tę stronę lub skontaktuj się z nami tutaj.

Partnerstwa

Regularnie otrzymujemy zapytania o różne formy partnerstwa z organizacjami komercyjnymi, start-upami, spółdzielniami i inicjatywami w dziedzinie ochrony prywatności i danych. Z przyjemnością wspieramy wszelkie działania, które przyczyniają się do zwiększenia prywatności i ochrony danych na urządzeniach użytkowników, jednak nasz niewielki zespół ma bardzo ograniczone możliwości angażowania się w takie partnerstwa.

Nie wahaj się jednak skontaktować z nami, jeśli masz konkretną i sprecyzowaną propozycję współpracy, w której zakres Twojej pracy i naszej pracy mógłby się pokrywać.

Nasze zasady dotyczące sponsoringu i partnerstwa

Niezależność i neutralność są dla nas podstawowymi wartościami, dlatego też ustalamy ścisłe granice dla wszelkich form sponsoringu i partnerstwa. Dzięki temu unikniemy negatywnych doświadczeń lub nawet sugestii konfliktu interesów dla wszystkich. Każdą propozycję rozpatrujemy indywidualnie i bierzemy pod uwagę następujące aspekty:

 • Sprawdzamy szczegóły i osiągnięcia każdego sponsora lub partnera, aby upewnić się, że nie ma konfliktu interesów.
 • Nie możemy rekomendować usług lub produktów jako szczególnie przyjaznych prywatności, ponieważ nie mamy możliwości ich dogłębnej analizy i przetestowania. Koszty takiego działania zwykle przekraczałyby kwotę, którą wsparłby nas sponsor lub partner.
 • Sponsorzy lub partnerzy nie mogą zaznaczać, że noyb wspiera ich usługi i produkty.
 • Ograniczamy sponsoring z sektora prywatnego do 20.000 euro na organizację i rok.
 • O ile nie uzgodniono inaczej, nie możemy dostarczać Ci treści (np. uczestniczyć w konferencji) ani udostępniać treści, które nam przekazujesz (np. wpisy na blogu).
 • Jeśli podejmiemy działania egzekucyjne w obszarze, w którym działa sponsor lub partner, nie będziemy informować o tym sponsora lub partnera i zbadamy każdego kontrolera na tej samej podstawie.
 • W przypadku wystąpienia konfliktu interesów możemy w każdej chwili zakończyć współpracę sponsorską.

W przypadku zapytań i dalszych informacji prosimy o kontakt.

Nasi sponsorzy i partnerzy

Dziękujemy naszym sponsorom i partnerom za wspieranie naszej pracy i urzeczywistnianie prywatności!

swat logo PII logo Dialogmail logo
logo startpage