Projekty

Po rozpoczęciu działalności przez Noyb w dniu 25 maja 2018 r. rozpoczęliśmy pierwsze projekty, które koncentrują się przede wszystkim na badaniu możliwości egzekwowania prawa. Na tej stronie znajdziesz listę naszych aktualnych projektów, ale w zależności od stopnia zaawansowania projektu, nie możemy ujawnić wszystkich informacji - przynajmniej na razie..

Bieżące projekty dot. egzekwowania prawa

Bieżące projekty naukowo-badawcze

Bieżące projekty współpracy