Wnioski o dostęp / przegląd polityki

noyb przeprowadził gruntowny przegląd polityki prywatności ośmiu dostawców usług transmisji strumieniowej i włączył swoje spostrzeżenia do raportu przedłożonego Austriackiej Izbie Pracowników i Pracobiorców (Kammer für Arbeiter und Angestellte, AK) w październiku 2019 roku. Celem przeglądu było zbadanie, w jaki sposób główne podmioty w branży usług transmisji strumieniowej przestrzegają określonych zasad PKBR. Dochodzenie skupiło się na dwóch obszarach zgodności: (1) obowiązek dostarczania właściwych informacji - zazwyczaj w ramach tzw. "polityki prywatności" (art. 13 i 14 PKBR), oraz (2) przestrzeganie prawa użytkowników do dostępu do ich danych (art. 15 PKBR).

Przedsiębiorstwa objęte dochodzeniem to: Amazon Prime (muzyka i wideo), Apple Music (muzyka), DAZN (wideo), Flimmit (wideo), Netflix (wideo), SoundCloud (muzyka), Spotify (muzyka) i YouTube (wideo). Raport został opublikowany w języku niemieckim tutaj.

Relevant articles