Usługi transmisji strumieniowej

W 2018 r. osoby, których dane dotyczą, reprezentowane przez noyb, złożyły wnioski o dostęp do informacji o swoich danych za pomocą ośmiu usług transmisji strumieniowej. W art. 15 PKBR przyznaje się użytkownikom "prawo dostępu" - prawo do otrzymania kopii wszystkich surowych danych, które przedsiębiorstwo posiada na temat użytkownika, a także dodatkowych informacji o źródłach i odbiorcach danych, celu przetwarzania danych i innych. Noyb zauważył, że odpowiedzi na wnioski o dostęp były często niekompletne lub specyficzne dla osób niebędących użytkownikami. W ośmiu z ośmiu przypadków Noyb złożył skargi do odpowiednich organów ochrony danych (OOD) w styczniu 2019 roku. Wszystkie skargi są nadal otwarte, a w Niderlandach, Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Luksemburgu, Austrii, Szwecji i Berlinie prowadzone są obecnie dochodzenia przed organami ochrony danych. Więcej informacji na temat skarg można znaleźć tutaj.

Relevant articles