Rachunki przymusowe

Wiele firm korzysta z digitalizacji swoich usług i gromadzi znacznie więcej danych o swoich klientach niż jest to konieczne. Bardzo często niemożliwe jest przeprowadzenie transakcji online bez konieczności rejestracji konta u usługodawcy. Noyb postanowił zbadać wybrane modele biznesowe i ich praktyki w świetle zasady "minimalizacji danych" PKBR, która stanowi, że administratorzy danych nie powinni dysponować większą ilością danych osobowych niż jest to konieczne do osiągnięcia ich celu. Projekt ten ma na celu zmianę kultury "rachunków wymuszonych" w wybranych sektorach przemysłu i położenie kresu nadmiernemu przetwarzaniu danych.

Prowadzenie projektu: Alan Dahi

Relevant articles