Przenoszenie danych (art. 20 PKBR)

Przenoszenie danych umożliwia osobom fizycznym otrzymanie danych osobowych, które przekazały one administratorowi danych i, jeżeli jest to technicznie wykonalne, zwrócenie się o przekazanie tych danych osobowych bezpośrednio do innego administratora. Do tej pory kompleksowe wykonywanie tego prawa nie było możliwe. Podczas gdy niektóre z dużych przedsiębiorstw technologicznych współpracują ze sobą w celu opracowania "interoperacyjnych formatów" dla takich transferów danych, podstawowe elementy stanowiące to prawo są zbyt niejasne. Celem tego projektu jest określenie zakresu rzeczowego tego prawa, pojęć "technicznie wykonalne", "interoperacyjne" i innych.

Prowadzenie projektu: Ala Krinickytė

Relevant articles