Krajowe wdrożenie PKBR

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("PKBR") stało się bezpośrednio stosowane w całej UE w dniu 25 maja 2018 r. Jako rozporządzenie nie musi być ono wdrażane przez państwa członkowskie UE, ale istnieje ponad 30 przepisów dotyczących PKBR, w których państwa członkowskie mają swobodę w dostosowaniu swojego prawa w sposób, jaki uznają za stosowny. Takie dostosowania, jak na przykład ograniczenia praw jednostki lub krajowe odstępstwa w zakresie przetwarzania danych dotyczących zatrudnienia, są zawarte w krajowych przepisach państw członkowskich dotyczących ochrony danych. Do chwili obecnej 27 państw członkowskich przyjęło lub zaktualizowało krajowe przepisy wykonawcze w zakresie ochrony danych. noyb opracował mapę różnych krajowych dostosowań PKBR i opublikuje przegląd tych dostosowań.

Relevant articles