Prawo i ochrona prywatności

Poniżej znajdują się szczegóły prawne, nasza polityka prywatności i informacje o prawach autorskich.

Kliknij tutaj, aby przejść do kolejnych zakładek na tej stronie:

Kliknij tutaj, aby przejść do innych ważnych stron:

O nas

NOYB - Europejskie Centrum Praw Cyfrowych
Goldschlagstr. 172/4/2
1140 Wien
AUSTRIA

Wizyty osobiste możliwe wyłącznie za wcześniejszym uprzedzeniem!

E-Mail: i n f o@n o y b.e u

ZVR: 1354838270

Właściwy organ: Landespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten.

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obejmuje noyb.eu, support.noyb.eu oraz newsletter'y noyb.eu.

(1) Kiedy przęglądają Państwo naszą stronę główną https://noyb.eu

W skrócie: Dostarczamy Państwu tę stronę, zapewniamy jej bezpieczeństwo oraz pozyskujemy anonimowe statystyki, aby sprawdzić czy nam się to udało.

Cel: Przetwarzamy Państwa dane osobowe w dwóch celach: (A) w celu udostępnienia tej strony („dane o ruchu internetowym” takie jak adres IP) oraz (B) w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony.

Przechowywanie: (A) Dane o ruchu internetowym („traffic data”) nie są przechowywane. (B) Dane z dziennika bezpieczeństwa (np. gdy oprogramowanie rozpoznaje „incydent”) są usuwane w ciągu 6 miesięcy, chyba że istnieje szczególny powód do przechowywania informacji przez dłuższy okres czasu (np. jeżeli poszczególne adresy IP są blokowane).

Podstawa prawna: (A) Twoja zgoda na otrzymanie naszej strony i (B) nasze uzasadnione interesy (ze względów bezpieczeństwa przetwarzamy dane osobowe, adresy IP, na tej stronie) w utrzymaniu bezpieczeństwa naszej strony i wypełnianiu naszego prawnego obowiązku zachowania bezpieczeństwa strony.

Podmioty przetwarzające: Korzystamy z usług wyłącznie godnych zaufania podmiotów przetwarzających, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie („Podmioty przetwarzające”) – naszym obecnym dostawcą usług hostingowych jest firma Hetzner. Poszczególny dostawca usług hostingowych może z czasem ulec zmianie.

Dostawcy usług płatniczych: Jeżeli zdecydują się Państwo na płatność kartą kredytową, zostaną Państwo przekierowani na bezpieczną stronę SIX Payment Services Austria GmbH i/lub do Państwa dostawcy usług płatniczych, który nie podlega naszej kontroli (np. formularz 3D Secure Code dostarczany przez Państwa bank wydający). Nasz bank (Erste Bank, dla płatności SEPA) i poczta (aby wysłać Ci prezent powitalny) muszą otrzymać odpowiednie informacje, aby móc wykonać swoje zadania.

Inni odbiorcy: Brak. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym innym odbiorcom.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich: Brak. Przetwarzamy Państwa dane na terenie EOG/EU.

Ciasteczka („Cookies”): Nie używamy plików cookies na noyb.eu.

Statystyki: Oprócz wymienionych wyżej kategorii przetwarzania, prowadzimy statystyki, które nie przetwarzają żadnych danych osobowych.

 

(2) Przetwarzanie dodatkowe w przypadku, gdy użytkownik staje się członkiem wspierającym („supporting member”) i korzysta z witryny https://support.noyb.eu

W skrócie: Poza przetwarzaniem opisanym w punkcie (1), przetwarzamy dane niezbędne do zarządzania członkostwem noyb, takie jak administrowanie płatnościami i wysyłkami.

Więcej szczegółów: Przechowujemy dane, które podają Państwo w formularzach online do członkowstwa w noyb. Po przystąpieniu do członkowstwa generujemy numer identyfikacyjny członka. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do wygenerowania zapisu znacznika czasu, gdy dołączają Państwo do noyb jako członek. Jeśli dołączają Państwo do nas jako członek, przechowujemy Państwa adres IP w celu zapobiegania nadużyciom. Prowadzimy rejestr wszystkich zmian, jakich dokonują Państwo w danych dotyczących członkostwa, aby móc zarządzać Państwa kontem. Dane te są przechowywane wyłącznie w celu zarządzania Państwa członkostwem (umowa między nami).

Cel: Zarządzanie Państwa członkostwem oraz regularne aktualizacje danych za pomocą poczty elektronicznej.

Przechowywanie danych: W przypadku gdy nie dokończą Państwo procesu rejestracji, wszystkie dane zostaną usunięte („timeout”). Jeśli zostają Państwo członkiem noyb, Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania członkostwa i będą mogli Państwo to zmienić w każdej chwili, logując się na https://support.noyb.eu/. Jeżeli postanowią Pańsywp rozwiązać swoje członkostwo, istnieje możliwość, że możemy być zmuszeni do dalszego przechowywania niektórych informacji, jeśli podlega to wymogom prawnym (np. przepisy dotyczące księgowości wymagają 7 lat prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale mogą wystąpić inne nieprzewidziane obowiązki), lub w przypadku wyjątkowych uzasadnionych interesów (np. jeśli wystąpią Państwo z roszczeniem prawnym przeciwko noyb).

Podstawa prawna: Do zawarcia i dalszego wykonywania umowy pomiędzy naszymi członkami a nami, w związku z zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z Państwa członkostwa oraz do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzamy dane osobowe (adresy IP) w celu zapobiegania nadużyciom, a także możemy przetwarzać dane w przypadku sporów prawnych wynikających z członkostwa.

Przetwarzanie danych: Korzystamy wyłącznie z godnych zaufania przetwórców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie ("przetwórcy") - naszym obecnym dostawcą usług hostingowych jest firma Hetzner. Poszczególni dostawcy usług hostingowych mogą z czasem ulec zmianie.

Dostawcy usług płatniczych: Jeśli zdecydujesz się na płatność kartą kredytową, zostaniesz przekierowany na bezpieczną stronę SIX Payment Services Austria GmbH i/lub Twojego dostawcy usług płatniczych, który nie jest pod naszą kontrolą (np. formularz 3D Secure Code przez Twój bank wydający) tutaj. Nasz bank (Erste Bank, dla płatności SEPA) i serwis pocztowy (aby wysłać Państwu prezent powitalny) muszą otrzymać odpowiednie informacje, aby wykonać swoje zadania.

Inni odbiorcy: Żadnych. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym innym odbiorcom.

Przekazywanie danych do krajów trzecich: Brak. Przechowujemy Państwa dane w obrębie EOG/EU.

Ciasteczka („Cookies”): Używamy sesyjnych plików cookie (zwanych „session cookies”), do przetwarzania Państwa aplikacji członkowskich, które zawierają losowy ciąg znaków. Jest on usuwany po zamknięciu przeglądarki.

 

(3) Dodatkowe przetwarzanie po zapisaniu się do newsletter'ów noyb

W skrócie: Oprócz przetwarzania opisanego w punkcie (1), wykorzystujemy Państwa pocztę elektroniczną do wysłania żądanego newsletter’a (-ów) oraz wszelkich dodatkowych danych, które podali Państwo podczas rejestracji.

Cel: Wysłanie do Państwa naszego newslettera i dostosowanie elementów w newsletterach (np. informacji dotyczących poszczególnych krajów).

Przechowywanie: Po anulowaniu subskrypcji Państwa dane są wykreślane z listy mailingowej i są natychmiastowo usuwane.

Podstawa prawna: Państwa zgoda na wysyłanie wiadomości elektronicznych.

Podmioty przetwarzające: Korzystamy z usług wyłącznie godnych zaufania podmiotów przetwarzających, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie („Podmioty przetwarzające”). Do wysyłania wiadomości elektronicznych używamy obecnie dialog-Mail eMarketing Systems GmbH. Ten konkretny dostawca może z czasem ulec zmianie.

Inni odbiorcy: Brak. Nie przekazujemy Państwa danych innym odbiorcom.

Przekazywanie danych do krajów trzecich: Brak. Przechowujemy Państwa dane w obrębie EOG/EU.

Ciasteczka („Cookies”): Używamy sesyjnego pliku cookie (o nazwie „PHPSESSID”) do przetwarzania Państwa rejestracji, który posiada losowy ciąg znaków. Jest on usuwany po zamknięciu przeglądarki.

 

(4) Dodatkowe przetwarzanie w przypadku udostępniania naszej strony w sieciach zewnętrznych lub podczas korzystania z linków

To proste: Realistycznie obecnie nie możemy zagwarantować zgodności innych podmiotów z prawem – ale dokładnie na tym polega cel działania noyb!

Więcej szczegółów: Jeśli klikną Państwo na dowolny przycisk, który pozwala na dzielenie się naszą stroną (np. na Twitter’ze lub na Facebook’u) bądź jeżeli skorzystają Państwo z linku prowadzącego do strony osoby trzeciej, zostaną Państwo przekierowani na tę drugą stronę; w tym przypadku, podlegają Państwo polityce prywatności tej osoby trzeciej. Obecnie nie możemy zagwarantować zgodności tych osób trzecich z RODO, ale za Państwa pomocą pracujemy również nad ich zgodnością z RODO!

 

(5) We wszystkich przypadkach, mają Państwo następujące prawa

To proste: Prosimy Państwa o wysłanie do nas wiadomości na adres info@noyb.eu a my zajmiemy się wszystkim!

Więcej szczegółów: Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody i do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego. My podlegamy austriackiemu urzędowi ochrony danych osobowych („Datenschutzbehörde”).

 

Prawa autorskie i Open Source dla noyb.eu

Wszystkie treści na noyb.eu, które stworzyliśmy, są objęte licencją Creative Commons Attribution oraz Non-Commercial Licence (CC BY-NC 3.0), chyba że wskazano inaczej. Oznacza to, że zawsze mogą Państwo korzystać z zawartości noyb.eu, jeżeli nie czerpią Państwo z tego zysków lub jeśli nie używają Państwo tej zawartości do celów komercyjnych, a także jeśli podczas korzystania z naszej zawartości odnoszą się Państwo do nas (przynajmniej jako „noyb.eu” lub „noyb”).

Poza tym, rozszerzamy tę licencję do:

- Komercyjnych celów dziennikarskich (w tym blogów, mediów społecznościowych itp.), gdy relacjonują Państwo o nas;

- komercyjnych celów akademickich i badawczych.

Jeśli chcą Państwo wykorzystać jakiekolwiek treści wykraczające poza ogólną licencję opisaną powyżej (np. treści na stronę internetową swojej firmy, książkę itp.), zapraszamy do wysłania do nas wiadomości elektronicznej na adres info@noyb.eu, chętnie zgodzimy się na inne sytuacje wykorzystania treści!

 

Drupal CMS firmy Acolono dla noyb.eu

Ten serwis działa na Drupal’u – jednym z wiodących CMS’ów Open Source na świecie. Drupal jest jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej stabilnych platform na rynku posiadających ponad 1.000.000 programistów na całym świecie, w tym z dużym ekosystemem profesjonalnych dostawców usług.

Wybraliśmy Drupal z powodu jego imponujących, wbudowanych możliwości wielojęzycznych, jego zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i wydajności oraz aktywnej społeczności lokalnej. W związku z powyższym, Austriacka agencja Drupal acolono GmbH jest idealnym partnerem. Acolono jest bardzo aktywna w lokalnym stowarzyszeniu Drupal oraz była pomocna podczas organizowania wielu konferencji Drupal oraz nagrody Open Minds Award.