Inne opcje wsparcia

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.

Podczas gdy Noyb potrzebuje przede wszystkim stabilnego, długoterminowego finansowania, aby móc funkcjonować, z zadowoleniem przyjmujemy każdy inny rodzaj darowizny.