Wettelijk en privacy

Zie hieronder voor juridische details, ons privacybeleid en auteursrechtelijke informatie.

Klik hier om naar de volgende hoofdstukken op deze pagina te gaan:

Klik hier voor andere belangrijke pagina's:

Over ons

NOYB - Europees Centrum voor digitale rechten

Goldschlagstr. 172/4/2

1140 Wien

OOSTENRIJK

 

Persoonlijke bezoeken alleen op afspraak!

E-mail: E-Mail: i n f o@n o y b.e u

ZVR: 1354838270

Bevoegde autoriteit : Landespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten.

 

Privacybeleid

Dit privacybeleid dekt noyb.eu, support.noyb.eu en noyb.eu nieuwsbrieven.

 

(1) Wanneer u op onze hoofdpagina https://noyb.eu surfen.

Kortom:
Wij voorzien u van deze pagina, houden deze veilig en verkrijgen anonieme statistieken om te zien of het ons gelukt is.
Doel: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor twee doeleinden: (A) om u te voorzien van deze pagina ("verkeersgegevens" zoals uw IP-adres) en (B) om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om de veiligheid van de pagina te waarborgen.
Opslag: (A) Verkeersgegevens worden niet opgeslagen. (B) Beveiligingslogboekgegevens (bijvoorbeeld wanneer de software een "incident" vaststelt) worden binnen 6 maanden verwijderd, tenzij er een specifieke reden is om de informatie langer te bewaren (bijvoorbeeld individuele IP-adressen worden geblokkeerd).
Rechtsgrondslag : (A) uw toestemming om onze pagina te ontvangen en (B) onze legitieme belangen (om veiligheidsredenen verwerken we persoonlijke informatie, IP-adressen, op deze pagina) in het handhaven van de veiligheid van onze pagina en het voldoen aan onze wettelijke verplichting om de pagina veilig te houden.
Verwerkers: Wij gebruiken alleen betrouwbare verwerkers die uw persoonlijke gegevens alleen voor ons verwerken ("verwerkers") - onze huidige hostingprovider is Hetzner Online GmbH. De aanbieder in kwestie kan in de loop van de tijd veranderen.
Andere ontvangers: Geen. Wij delen geen persoonlijke gegevens met andere ontvangers.

Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij verwerken uw gegevens binnen de EER/EU.
Cookies: Wij gebruiken geen cookies op noyb.eu.
Statistiek: Naast bovenstaande verwerking hanteren wij een statistieksysteem dat geen persoonlijke gegevens verwerkt.

 

(2) Extra verwerking wanneer u ondersteunend lid wordt en gebruik maakt van https://support.noyb.eu.
Kortom:
Naast de in punt (1) beschreven verwerking verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het beheer van uw noyb-lidmaatschap, zoals het beheer van betalingen en verzendingen.

Meer details: Als u supportlid wordt, slaan we de gegevens op die u in de online formulieren hebt opgegeven. Wij genereren een ID-nummer van een lid zodra u lid wordt. We zijn ook wettelijk verplicht om een tijdregistratie te genereren wanneer je lid wordt van noyb. Als u zich als lid aanmeldt, loggen wij uw IP-adres in ter voorkoming van fraude. Wij houden een register bij van alle wijzigingen die u aanbrengt in uw lidmaatschapsgegevens om het account te kunnen beheren. Deze gegevens worden alleen opgeslagen voor het beheer van uw lidmaatschap (het contract tussen ons).
Doel: het beheer van uw lidmaatschap en regelmatige e-mail updates.
Opslag: Alle gegevens worden gewist als u het lidmaatschapsproces niet voltooit ("time-out"). Als u lid wordt van NIB worden uw gegevens bewaard voor de duur van uw lidmaatschap en kunt u deze te allen tijde wijzigen door in te loggen op https://support.noyb.eu/. Als u uw lidmaatschap beëindigt, kan het zijn dat we bepaalde informatie moeten blijven bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn (boekhoudkundige voorzieningen vereisen bijvoorbeeld 7 jaar administratie, maar er kunnen ook andere onvoorziene verplichtingen zijn), of voor uitzonderlijke legitieme belangen (bijvoorbeeld als u een juridische claim tegen ons indient).
Juridische basis: Om het contract tussen onze leden en ons, de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit uw lidmaatschap en onze legitieme belangen te sluiten en voort te zetten.
Legitieme belangen: Om redenen van fraudepreventie verwerken wij persoonlijke gegevens (IP-adressen) en kunnen wij gegevens verwerken in geval van juridische geschillen die voortvloeien uit het lidmaatschap.
Verwerkers: Wij gebruiken alleen betrouwbare verwerkers die uw persoonlijke gegevens alleen namens ons verwerken ("verwerkers") - onze huidige hostingprovider is Hetzner. Deze aanbieder kan in de loop van de tijd veranderen.
Betaalproviders: Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt u doorgestuurd naar een beveiligde pagina van SIX Payment Services Austria GmbH en/of uw betaalprovider die niet onder onze controle staat (bijv. het 3D Secure Code formulier van uw emitterende bank).
Hier vindt u de informatie van SIX over de bescherming van gegevens. Onze bank (Erste Bank, voor SEPA-betalingen) en de postdienst (om u een welkomstgeschenk te sturen) moeten de nodige informatie krijgen om hun taken uit te voeren.
Andere ontvangers: Geen. Wij geven uw gegevens niet door aan andere ontvangers.
Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij slaan uw gegevens op binnen de EER/EU.
Cookies: We gebruiken een sessie-cookie (genaamd "sessie"), om uw aanvraag voor het lidmaatschap te verwerken, die een willekeurige reeks bevat. Het wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

(3) Verdere verwerking wanneer u zich aanmeldt voor NIB-nieuwsbrieven
Kortom:
Naast de in punt (1) beschreven verwerking gebruiken wij uw e-mailadres om u de gevraagde nieuwsbrief(en) en eventuele aanvullende gegevens die u bij uw registratie hebt opgegeven, toe te sturen.
Doel: u onze nieuwsbrief sturen.
Opslag: Uw gegevens worden verwijderd van de mailinglijst wanneer u uw abonnement opzegt en worden onmiddellijk verwijderd.
Wettelijke basis: Uw toestemming voor het verzenden van e-mails.
Verwerkers: Wij maken alleen gebruik van betrouwbare onderaannemers die uw persoonlijke gegevens alleen namens ons verwerken ("onderaannemers").
Voor mailings gebruiken we momenteel dialog-Mail eMarketing Systems GmbH. De specifieke leverancier kan in de loop van de tijd veranderen.
Andere ontvangers: Geen. Wij geven uw gegevens niet door aan andere ontvangers.
Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij slaan uw gegevens op binnen de EER/EU.
Cookies: We gebruiken een sessiecookie (genaamd "PHPSESSID") om uw registratie te verwerken, die een willekeurige reeks bevat. Het wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

(4) Extra verwerking wanneer u onze pagina deelt op externe netwerken of links volgt
Het is simpel:
Op dit moment kunnen we niet echt garanderen dat andere mensen zich aan de regels houden - maar werken aan deze kwestie is precies waar het bij verdrinken om gaat!
Meer details: Als u op een knop klikt waarmee u onze pagina kunt delen (bijvoorbeeld Twitter of Facebook) of een link naar de pagina van een derde partij volgt, wordt u doorgestuurd naar die andere pagina; u bent dan onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij. We kunnen op dit moment niet garanderen dat deze derden zich aan de GDPR houden - maar met uw hulp werken we ook aan de naleving van de GDPR!

(5) U heeft in ieder geval de volgende rechten
Het is eenvoudig:
stuur ons gewoon een berichtje naar info@noyb.eu en wij zorgen voor alles!
Meer details: U hebt het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens, intrekking van uw toestemming en het indienen van een klacht bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Wij worden gereguleerd door de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit ("Datenschutzbehörde").

 

Alle content op noyb.eu die we hebben gemaakt is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding en Niet-commerciële Licentie (CC BY-NC 3.0), tenzij anders vermeld. Dit betekent dat u de inhoud van noyb.eu nog steeds kunt gebruiken als u er niet van profiteert of als u het in een commerciële omgeving gebruikt, en als u naar ons verwijst (tenminste onder de naam "noyb.eu" of "noyb") wanneer u onze inhoud gebruikt.

Naast deze licentie breiden we deze licentie uit naar :

  • commerciële journalistieke doeleinden (waaronder blogs, sociale media en andere) wanneer u verslag uitbrengt over ons
  • commerciële academische en onderzoeksdoelstellingen

Als u inhoud buiten deze algemene licentie om wilt gebruiken (bijvoorbeeld inhoud voor de webpagina van uw bedrijf, een boek, enz.), stuur ons dan een e-mail op info@noyb.eu, we accepteren graag elk ander gebruik!

 

Drupal CMS door Acolono voor noyb.eu
Deze website draait op Drupal, een van 's werelds toonaangevende Open Source CMS. Met meer dan 1.000.000 ontwikkelaars wereldwijd die hieraan bijdragen - waaronder een uitgebreid ecosysteem van professionele dienstverleners - is Drupal een van de meest veilige en stabiele platforms op de markt.

We hebben voor Drupal gekozen vanwege de indrukwekkende ingebouwde meertalige mogelijkheden, de geavanceerde beveiligings- en prestatiekenmerken en de actieve lokale gemeenschap. Het Oostenrijkse agentschap van Drupal, acolono GmbH, was daarom de ideale partner. Acolono is zeer actief in de lokale Drupal-vereniging en heeft bijgedragen aan de organisatie van verschillende Drupal-conferenties en de Open Minds-prijs.