Wettelijk en privacy

Zie hieronder voor juridische details, ons privacybeleid en auteursrechtelijke informatie.

Klik hier om naar de volgende hoofdstukken op deze pagina te gaan:

Klik hier voor andere belangrijke pagina's:

Over ons

NOYB - Europees centrum voor digitale rechten
Goldschlagstr. 172/4/2
1140 Wien
OOSTENRIJK

Persoonlijke bezoeken alleen op afspraak!

E-mail: info@noyb.eu

ZVR: 1354838270

Relevante autoriteit: Landespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten.

Privacybeleid

Dit privacybeleid dekt noyb.eu, support.noyb.eu en de noyb.eu nieuwsbrieven.

(1) Wanneer u onze hoofdpagina bekijkt https://noyb.eu

Het is eenvoudig: Wij voorzien u van deze pagina, zorgen ervoor dat het veilig blijft en krijgen een anonieme statistiek om te zien of we erin geslaagd zijn om dit te doen.

Doel: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor twee doeleinden: (1) om deze pagina aan u te verstrekken ("transactiegegevens" zoals uw IP-adres) en (2) om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de beveiliging van de pagina.
Opslag: (1) Transactiegegevens worden niet opgeslagen. (2) De gegevens uit het beveiligingslogboek (bijv. wanneer de software een "incident" vaststelt) worden binnen 6 maanden gewist, tenzij er een bijzondere reden is om informatie voor een langere periode te bewaren (bijv. individuele IP-adressen worden geblokkeerd).
Wettelijke basis: (1) Uw toestemming om onze pagina te ontvangen en (2) onze legitieme belangen bij het handhaven van de veiligheid van onze pagina en het vervullen van onze wettelijke plicht om de pagina veilig te houden.
Legitieme belangen: Om veiligheidsredenen kunnen wij op deze pagina persoonlijke gegevens (IP-adressen) verwerken.
Ontvangers: Geen. We delen geen persoonlijke gegevens met andere beheerders.
Verwerkers: Wij gebruiken alleen betrouwbare verwerkers die uw persoonlijke gegevens alleen namens ons verwerken ("verwerkers") - onze huidige hostingprovider is Hetzner. De betreffende provider kan in de loop van de tijd veranderen.
Overdrachten van derde landen: Geen. Wij slaan uw gegevens op binnen de EER/EU.
Cookies: Wij slaan geen persoonlijke gegevens op in cookies. We kunnen anonieme technische informatie in cookies opslaan (bijv. taalinstellingen).
Statistieken: Naast de bovenstaande verwerking, draaien we een statistieksysteem dat geen persoonlijke gegevens verwerkt

(2) Aanvullende verwerking wanneer u ondersteunend lid wordt en gebruik maakt van https://support.noyb.eu

Het is eenvoudig: Naast de onder (1) beschreven verwerking verwerken we de gegevens die nodig zijn voor het beheer van uw noyb-lidmaatschap, zoals het beheer van betalingen en mailings.

Meer details: Als u ondersteunend lid wordt, slaan we de gegevens op die u in de online formulieren hebt opgegeven. We genereren een ID-nummer van het lid zodra u lid wordt. We zijn ook wettelijk verplicht om een tijdstempelregistratie te genereren als je lid wordt van noyb. Als je lid wordt, slaan we je IP-adres op om fraude te voorkomen. We houden een register bij van alle wijzigingen die je aanbrengt in je lidmaatschapsgegevens om het account te kunnen beheren. Deze gegevens worden alleen opgeslagen om je lidmaatschap te kunnen beheren (het contract tussen ons).

Doel: Het beheer van uw lidmaatschap en voor regelmatige updates via e-mail.
Opslag: Alle gegevens worden gewist, mocht u het aanmeldingsproces niet voltooien ("timeout"). Als u een noyb-lid wordt, worden uw gegevens bewaard voor de duur van uw lidmaatschap en u kunt deze op elk moment wijzigen door in te loggen
https://support.noyb.eu/. Als u uw lidmaatschap beëindigt, kan het zijn dat we bepaalde informatie moeten blijven opslaan als we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die dit vereist (bijv. boekhoudkundige voorzieningen vereisen 7 jaar boekhouding, maar er kunnen andere onvoorziene verplichtingen zijn), of voor uitzonderlijke legitieme belangen (bijv. als u een wettelijke claim tegen ons indient).
Juridische basis: Om het contract tussen onze leden en ons aan te gaan en verder uit te voeren, wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit uw lidmaatschap, en onze legitieme belangen.
Legitieme belangen: Om redenen van fraudepreventie verwerken wij persoonlijke gegevens (IP-adressen) en kunnen wij gegevens verwerken in geval van juridische geschillen die voortvloeien uit een lidmaatschap.
Verwerkers: Wij gebruiken alleen betrouwbare verwerkers die uw persoonlijke gegevens alleen namens ons verwerken ("verwerkers") - onze huidige hostingprovider is Hetzner. De betreffende provider kan in de loop van de tijd veranderen.
Betalingsaanbieders: Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt u doorgestuurd naar een beveiligde pagina van SIX Payment Services Austria GmbH en/of uw betalingsprovider die niet onder onze controle staat (bijv. het 3D Secure Code-formulier van uw emitterende bank)
hier. Onze bank (Erste Bank, voor SEPA-betalingen) en de post (om u een welkomstgeschenk te sturen) moeten de relevante informatie ontvangen om hun taken uit te voeren.
Andere ontvangers: Geen enkele. Wij geven uw gegevens niet door aan een andere beheerder.
Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij slaan uw gegevens op binnen de EER/EU.
Cookies: We gebruiken een cookie (genaamd "sessie"), om uw lidmaatschapsaanvraag te verwerken, die een willekeurige reeks bevat. Het wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit. Andere cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

(3) Aanvullende verwerking wanneer u zich aanmeldt voor noyb-nieuwsbrieven

Het is eenvoudig: Naast de onder (1) beschreven verwerking, gebruiken wij uw e-mail om u de gevraagde nieuwsbrief en eventuele aanvullende gegevens die u bij uw inschrijving heeft opgegeven, toe te sturen.

Doel Het verzenden van onze nieuwsbrief.
Opslag: Uw gegevens worden verwijderd van de mailinglijst wanneer u uw abonnement opzegt en worden onmiddellijk verwijderd.
Wettelijke basis: Uw toestemming voor het verzenden van e-mails.
Ontvangers: Geen. Wij dragen uw gegevens niet over aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij slaan uw gegevens op binnen de EER/EU.
Verwerkers: Wij gebruiken alleen betrouwbare verwerkers die uw persoonlijke gegevens alleen namens ons verwerken ("verwerkers"). Voor mailing gebruiken we momenteel DialogMail. De betreffende aanbieder kan in de loop van de tijd veranderen.

(4) Aanvullende verwerking wanneer u onze pagina deelt op externe netwerken of links volgt

Het is eenvoudig: We kunnen op dit moment niet echt garanderen dat andere mensen zich aan de regels houden - maar werken aan dit onderwerp is precies het doel van noyb!

Meer details: Als u op een knop klikt waarmee u onze pagina kunt delen (bijv. Twitter of Facebook) of een link naar een pagina van een derde partij volgt, wordt u doorgestuurd naar deze andere pagina; u bent dan onderworpen aan het privacybeleid van deze derde partij. Op dit moment kunnen we niet garanderen dat deze derde partijen zich aan de GDPR houden - maar met uw hulp werken we ook aan hun naleving van de GDPR!

(5) Andere verwerking door noyb

Er kunnen andere gegevensverwerkingsoperaties zijn die door noyb worden gebruikt en die niet onder dit privacybeleid vallen, zoals GDPRhub, speciale projecten of sollicitatie- en rekruteringsprocessen.

(6) In alle gevallen heeft u de volgende rechten

Het is eenvoudig: Stuur ons gewoon een berichtje op info@noyb.eu en wij zorgen voor de dingen!

Meer details: U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, bezwaar te maken, de verwerking te beperken, uw toestemming in te trekken en een klacht in te dienen bij uw lokale instantie voor gegevensbescherming. Wij vallen onder de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming ("Datenschutzbehörde").

Copyright en Open Source voor noyb.eu

Alle content op noyb.eu die we hebben gemaakt is gelicenseerd onder de Creative Commons Naamsvermelding en Niet-commerciële Licentie (CC BY-NC 3.0), tenzij anders aangegeven. Dit betekent dat je altijd content van noyb.eu kunt gebruiken als je er geen winst mee maakt of als je het in commerciële settings gebruikt, en als je naar ons verwijst (in ieder geval als "noyb.eu" of "noyb") bij het gebruik van onze content.

Naast deze licentie verlengen we deze licentie voor:

  • Commerciële journalistieke doeleinden (waaronder blogs, sociale media en dergelijke) bij de berichtgeving over ons
  • Commerciële academische en onderzoeksdoeleinden

Als u inhoud buiten deze algemene licentie om wilt gebruiken (bijv. inhoud voor uw bedrijfspagina, boek en dergelijke), stuur ons dan een e-mail naar info@noyb.euWe gaan graag akkoord met elk ander gebruik!

Drupal CMS door Acolono voor noyb.eu

Deze website draait op Drupal, een van de toonaangevende Open Source CMS wereldwijd. Met meer dan 1.000.000 ontwikkelaars die wereldwijd bijdragen - waaronder een groot professioneel service provider ecosysteem - is Drupal een van de meest veilige en stabiele platformen op de markt.

We hebben gekozen voor Drupal vanwege zijn indrukwekkende ingebouwdemeertalige capaciteitenhet is vooruitstrevend beveiligingen prestatie kenmerken en de actieve lokale gemeenschap. Het Oostenrijkse Drupal-agentschap acolono GmbH was daarom de perfecte partner. Acolono is zeer actief in de lokale Drupalvereniging en hielp bij het organiseren van meerdere Drupal-conferenties en de Open Minds Award.