Toegangsverzoeken / Beleidsherziening

noyb heeft het privacybeleid van acht aanbieders van streamingdiensten grondig herzien en haar opmerkingen opgenomen in een rapport dat in oktober 2019 aan de Oostenrijkse Kamer voor Arbeiders en Werknemers (Kammer für Arbeiter und Angestellte, AK) is voorgelegd. Het doel van de herziening was te onderzoeken hoe belangrijke actoren in de streamingindustrie bepaalde beginselen van het BBPR naleven. Het onderzoek richtte zich op twee gebieden van naleving: (1) de verplichting om goede informatie te verstrekken - gewoonlijk in een zogenaamd "privacybeleid" (artikel 13 en 14 van de BBPR), en (2) de naleving van het recht van gebruikers op toegang tot hun gegevens (artikel 15 van de BBPR).

De onderzochte bedrijven waren: Amazon Prime (muziek en video), Apple Music (muziek), DAZN (video), Flimmit (video), Netflix (video), SoundCloud (muziek), Spotify (muziek) en YouTube (video). Het rapport zal worden gepubliceerd.

Relevant articles