Streaming-diensten

In 2018 dienden de betrokkenen, vertegenwoordigd door noyb, aanvragen in om toegang te krijgen tot informatie over hun gegevens met behulp van acht streamingdiensten. Artikel 15 GDPR geeft gebruikers het "recht op toegang" - een recht om een kopie te krijgen van alle ruwe gegevens die een bedrijf over de gebruiker heeft, evenals aanvullende informatie over de bronnen en ontvangers van de gegevens, het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt en andere. noyb heeft opgemerkt dat de antwoorden op verzoeken om toegang vaak onvolledig of niet-gebruikersspecifiek waren wanneer ze werden behandeld. In acht van de acht gevallen heeft noyb in januari 2019 een klacht ingediend bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's). Alle klachten zijn nog steeds in behandeling, en in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Zweden en Berlijn loopt een onderzoek bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. Meer informatie over de klachten vindt u hier.

Relevant articles