Soft opt-in (details niet beschikbaar voor het publiek)

Soft opt-in' houdt in dat u toestemming geeft voor het ontvangen van marketingcommunicatie over soortgelijke producten of diensten die al bij een bedrijf zijn besteld. Terwijl een actieve opt-in (bijvoorbeeld het aankruisen van het "ja"-vakje) de norm blijft voor direct marketing in elektronische vorm, staat artikel 13, lid 2, van de e-privacy-richtlijn een uitzondering op die regel toe in een vorm van de "soft opt-in" wanneer aan drie voorwaarden wordt voldaan. Eerst moeten de e-mailadressen van de klanten worden verkregen "in het kader van de verkoop of aankoop van een product of een dienst". Ten tweede kan alleen de organisatie die het e-mailadres in eerste instantie heeft verzameld, profiteren van de 'soft op-in'-oplossing en kan zij de e-mail alleen gebruiken om reclame te maken voor haar 'eigen', 'soortgelijke' producten of diensten. Ten derde kan een onderneming alleen een beroep doen op artikel 13, lid 2, van de e-privacy-richtlijn als de eindgebruikers "duidelijk en duidelijk in de gelegenheid worden gesteld zich kosteloos en op eenvoudige wijze tegen dit gebruik te verzetten". noyb onderzoekt momenteel de gevallen van misbruik van de "soft opt-in"-oplossing en zal een klacht indienen zodra alle bevindingen klaar zijn.

Relevant articles