Nationale uitvoering van het BBPR

De algemene verordening inzake gegevensbescherming ("GDPR") is op 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing geworden in de hele EU. De verordening hoeft niet door de lidstaten van de EU ten uitvoer te worden gelegd, maar er zijn meer dan 30 BBPR-bepalingen, waarbij de lidstaten de vrijheid hebben om hun wetgeving naar eigen inzicht aan te passen. Dergelijke aanpassingen, zoals bijvoorbeeld beperkingen van de rechten van een individu of nationale afwijkingen voor de verwerking van arbeidsgegevens, zijn opgenomen in de nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten. Tot op heden hebben 27 lidstaten een nationale uitvoeringswet inzake gegevensbescherming aangenomen of geactualiseerd. noyb heeft de verschillende nationale aanpassingen van de BBPR in kaart gebracht en zal een overzicht publiceren.

Relevant articles