Gegevensdraagbaarheid (artikel 20 van het BBPR)

Dankzij de overdraagbaarheid van gegevens kunnen personen persoonsgegevens die zij aan de voor de verwerking verantwoordelijke hebben verstrekt, ontvangen en, waar dat technisch haalbaar is, verzoeken om deze persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven. Tot op heden is het niet mogelijk geweest dit recht volledig uit te oefenen. Hoewel sommige grote technische bedrijven samenwerken om "interoperabele formaten" voor dergelijke gegevensoverdrachten te ontwikkelen, zijn de fundamentele elementen die het recht vormen te vaag. Het doel van dit project is het materiële toepassingsgebied van het recht, de begrippen "technisch haalbaar", "interoperabel" en andere te definiëren.

Projectleider: Ala Krinickytė

Relevant articles