Gedwongen rekeningen

Veel bedrijven maken gebruik van de digitalisering van hun diensten en verzamelen veel meer gegevens over hun klanten dan nodig is. Heel vaak is het onmogelijk om een transactie online af te ronden zonder gedwongen te worden een rekening bij de dienstverlener te registreren. noyb heeft besloten om geselecteerde bedrijfsmodellen en hun praktijken te onderzoeken in het licht van het GDPR-principe "dataminimalisatie", dat bepaalt dat de voor de verwerking verantwoordelijken niet meer persoonsgegevens mogen hebben dan ze nodig hebben om hun doel te bereiken. Met dit project willen we de "gedwongen accounts"-cultuur in bepaalde sectoren van de industrie veranderen en een einde maken aan de excessieve gegevensverwerking.

Projectleider: Alan Dahi

Relevant articles