Ons Gedetailleerd Concept

Deze pagina werd helaas alleen automatisch in het Nederlands vertaald. U kunt ook overschakelen op het Engelse origineel.

noyb maakt gebruik van best practices van consumentenrechtengroeperingen, privacyactivisten, hackers en juridisch-technische initiatieven en voegt deze samen tot een stabiel Europees handhavingsplatform. Samen met de vele nieuwe handhavingsmogelijkheden in het kader van de nieuwe EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), noyb is in staat om privacygevallen op een veel effectievere manier dan voorheen in te dienen. Bovendien, noyb volgt het idee van doelgericht en strategisch procederen om uw recht op privacy te versterken. We zullen ook gebruik maken van PR- en media-initiatieven om uw recht op privacy te benadrukken en te waarborgen zonder dat u voor de rechter hoeft te verschijnen. Uiteindelijk, noyb is bedoeld om de krachten te bundelen met bestaande organisaties, middelen en structuren om de impact van het BBPR te maximaliseren en tegelijkertijd parallelle structuren te vermijden.

Vragen en antwoorden met Max Schrems


#MakePrivacyReal

Veel bedrijven negeren de strenge privacywetgeving in Europa. Dit is mogelijk omdat het voor individuele gebruikers te ingewikkeld en te duur is om hun rechten op te eisen. noyb dicht de kloof tussen de wet en de realiteit door collectief uw rechten af te dwingen, zodat uw rechten werkelijkheid worden.

Strategische en effectieve handhaving

noyb streeft naar strategische en effectieve handhaving door het grondig analyseren en prioriteren van privacyschendingen, het identificeren van de juridische zwakke plekken van deze zaken en het procederen met de best mogelijke strategie en de meest effectieve methode om een maximale impact te bereiken.

Inspanning voor samenwerking

noyb vult een structureel hiaat in de handhaving van de privacy van de particuliere sector. We werken actief samen met bestaande NGO's en groepen op het gebied van privacy, IT-beveiliging en consumentenbescherming.

Cruciaal moment

In mei 2018 is de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming ("GDPR") in werking getreden, waarmee een nieuw tijdperk van privacybescherming in de EU wordt ingeluid met serieuze, nieuwe handhavingsmechanismen. Het stelt ngo's, zoals noyb, in staat om uw digitale rechten collectief te handhaven.

Ervaren Team & Leden

noyb is geïnitieerd door Max Schrems (een Oostenrijkse advocaat en privacyadvocaat) en brengt een grote groep deskundigen en instellingen uit de sectoren privacy, technologie en consumentenrechten uit heel Europa en daarbuiten samen.

Focus op commerciële privacy

Wij richten ons op schendingen van de commerciële privacy en gegevensbescherming, omdat deze breed en frequent voorkomen en miljoenen mensen treffen. Deze zakelijke schendingen van uw privacy en uw digitale rechten worden momenteel niet door andere organisaties aangepakt.

Europese reikwijdte, wereldwijde impact

De nieuwe Europese wet op de gegevensbescherming is ook van toepassing op elk mondiaal bedrijf dat zaken doet in Europa. In de praktijk betekent dit dat een effectieve Europese handhaving de privacybescherming wereldwijd zal verhogen, aangezien wereldwijde producten en diensten aan deze "gouden normen" van de EU zullen moeten voldoen.

Ondersteunende bedrijven

noyb wil bedrijven die zich aan de wet willen houden ondersteunen, bijvoorbeeld door het publiceren van richtlijnen en best practices. We zien ook handhaving tegen illegale praktijken als een element dat bijdraagt aan eerlijke concurrentie.

#InvestInPrivacy

Om noyb draaiende te houden, hebben we stabiele financiering nodig. We hopen genoeg mensen te vinden die hun recht op privacy waarderen en een jaarlijkse bijdrage naar keuze toezeggen.

Uploads