Tietojen siirrettävyys (GDPR: n 20 artikla)

Tietojen siirrettävyys antaa henkilöille mahdollisuuden vastaanottaa rekisterinpitäjälle toimittamiaan henkilötietoja ja, mikäli se on teknisesti mahdollista, pyytää näitä henkilötietoja välittämään suoraan toiselle rekisterinpitäjälle. Tähän mennessä tämän oikeuden kattavaa käyttöä ei ole ollut mahdollista. Vaikka jotkut suurista teknologiayrityksistä kehittävät yhdessä "yhteentoimivia muotoja" tällaiselle tiedonsiirrolle, oikeuden muodostavat perustekijät ovat liian epämääräisiä. Tämän projektin tavoitteena on määritellä oikeuden aineellinen laajuus, käsitteet "teknisesti toteutettavissa", "yhteentoimivat" ja muut.

Projektin johtaja: Ala Krinickytė

Relevant articles