GDPR: n kansallinen toteutus

Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) tuli suoraan sovellettavaksi kaikkialla EU: ssa 25. toukokuuta 2018. Asetuksena EU: n jäsenvaltioiden ei tarvitse panna sitä täytäntöön, mutta GDPR-määräyksiä on yli 30, joissa jäsenvaltiot on vapaus mukauttaa lakejaan sopivaksi katsomallaan tavalla. Tällaiset mukautukset, kuten esimerkiksi yksilön oikeuksien rajoitukset tai kansalliset poikkeamat työsuhdetietojen käsittelyssä, sisältyvät jäsenvaltioiden kansallisiin tietosuojalaeihin. Tähän mennessä 27 jäsenvaltiota on antanut tai päivittänyt kansallisen tietosuojalainsäädännön. noyb on kartoittanut GDPR: n kansallisia mukautuksia ja julkaisee yleiskatsauksen.

Relevant articles