Παράνομη επεξεργασία

Ορισμένες πλατφόρμες επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα (φωτογραφίες, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) τα οποία δεν ανήκουν αποκλειστικά στους χρήστες τους, για παράδειγμα όταν άλλοι χρήστες ανεβάζουν μια φωτογραφία άλλου από τους ίδιους. Αυτές οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, φαίνεται ότι καμία νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 6 του GDPR δεν μπορεί εύλογα να αιτιολογήσει τη μεταποίηση.

Relevant articles