Μεταδεδομένα

Η αξία και η περιγραφική δύναμη των μεταδεδομένων αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο. Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των συνδέσεων και των προτιμήσεων των χρηστών. Οι πληροφορίες που παρέχονται από μεγάλους παράγοντες στην οικονομία των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των μεταδεδομένων είναι πολύ γενικές και δεν διευκρινίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα μεταδεδομένα. Με αυτό το έργο προσπαθούμε να ρίξουμε φως σε ένα πολύ σημαντικό θέμα.

Relevant articles