Ανακοινώσεις για τα cookies (Cookie Banners)

Τα banner cookie διέπονται από την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Προκειμένου μια εταιρεία να θέσει νόμιμα ένα cookie ή άλλη τεχνολογία παρακολούθησης στη συσκευή ενός χρήστη, πρέπει πρώτα να αποκτήσει έγκυρη συγκατάθεση. Όπως έχει διασαφηνιστεί πρόσφατα από το ΔΕΚ στην απόφαση Planet49, αυτή η συγκατάθεση μπορεί να είναι έγκυρη μόνο εάν πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις συγκατάθεσης όπως ορίζεται στο GDPR. ο noyb διερευνά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα banner cookie online και κατά πόσον οι επιλογές που κάνουν οι χρήστες γίνονται σεβαστές στην πράξη.

Relevant articles