Αναγκαστικοί λογαριασμοί

Πολλές εταιρείες εκμεταλλεύονται την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους και συλλέγουν πολύ περισσότερα δεδομένα για τους πελάτες τους από ό, τι είναι απαραίτητο. Πολύ συχνά είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή στο διαδίκτυο χωρίς να αναγκαστεί να εγγραφεί λογαριασμός στον πάροχο υπηρεσιών. Η noyb αποφάσισε να ερευνήσει επιλεγμένα επιχειρηματικά μοντέλα και τις πρακτικές τους υπό το φως της αρχής «ελαχιστοποίηση δεδομένων» του GDPR, η οποία προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν θα πρέπει να έχουν περισσότερα προσωπικά δεδομένα από ό, τι χρειάζονται για την επίτευξη του σκοπού τους. Με αυτό το έργο στοχεύουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα «αναγκαστικών λογαριασμών» σε επιλεγμένους κλάδους της βιομηχανίας και να θέσουμε τέρμα στην υπερβολική επεξεργασία δεδομένων.

Επικεφαλής του έργου: Alan Dahi

Relevant articles