Το Λεπτομερές μας Σχέδιο

Η noyb χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές από ομάδες δικαιωμάτων των καταναλωτών, ακτιβιστές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, χάκερς και νομικές τεχνολογικές πρωτοβουλίες και τις συγχωνεύει σε μια σταθερή Ευρωπαϊκή πλατφόρμα εφαρμογής του νόμου. Μαζί με τις πολλές νέες δυνατότητες εφαρμογής του νόμου σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (GDPR), η noyb μπορεί να υποστηρίζει υποθέσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από πριν. Επιπλέον, η noyb ακολουθεί την ιδέα της στοχευμένης και στρατηγικής νομικής διαμάχης, προκειμένου να ενισχύσει το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή. Θα κάνουμε επίσης χρήση πρωτοβουλιών δμηοσίων σχέσεων και μέσων ενημέρωσης για να τονίσουμε και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή χωρίς να χρειάζεται να καταφύγετε στα δικαστήρια. Τελικά, η noyb έχει σχεδιαστεί για να ενώσει τις δυνάμεις της με υπάρχοντες οργανισμούς, πόρους και δομές για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο του GDPR, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις παράλληλες δομές.

Ε & A με τον Max Schrems


#MakePrivacyReal

Πολλές εταιρείες αγνοούν τους αυστηρούς νόμους περί ιδιωτικότητας στην Ευρώπη. Αυτό είναι δυνατό, επειδή είναι πολύ περίπλοκο και δαπανηρό για τους μεμονωμένους χρήστες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η noyb γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ νόμου και πραγματικότητας, επιβάλλοντας συλλογικά τα δικαιώματά σας, έτσι ώστε τα δικαιώματά σας να γίνουν πραγματικότητα.

Στρατηγική και Αποτελεσματική Εφαρμογή

Η noyb επιδιώκει στρατηγική και αποτελεσματική εφαρμογή αναλύοντας διεξοδικά και ιεραρχώντας κατά προτεραιότητα τις παραβιάσεις της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προσδιορίζοντας τα αδύνατα  νομικά σημεία αυτών των υποθέσεων και προσφεύγοντας με την καλύτερη δυνατή στρατηγική και την αποτελεσματικότερη μέθοδο για να επιτύχει το μέγιστο αντίκτυπο.

Συνεργατική Προσπάθεια

Η noyb γεφυρώνει ένα διαρθρωτικό χάσμα στην εφαρμογή του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής στον ιδιωτικό τομέα. Συνεργαζόμαστε ενεργά με υφιστάμενες ΜΚΟ και ομάδες στους τομείς της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας της τεχνολογίας πληροφοριών και της προστασίας των καταναλωτών.

Κρίσιμη Στιγμή

Τον Μάιο του 2018 τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ("GDPR") - προαναγγέλοντας μια νέα εποχή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ με σοβαρούς, νέους μηχανισμούς επιβολής. Επιτρέπει σε ΜΚΟ, όπως η noyb, να επιβάλλουν συλλογικά τα ψηφιακά σας δικαιώματα.

Έμπειρη Ομάδα και Μέλη

Η noyb ξεκίνησε από τον Max Schrems (Αυστριακό δικηγόρο και υπέρμαχο της προστασίας της ιδιωτικής ζωής) και συγκεντρώνει μια μεγάλη ομάδα εμπειρογνωμόνων και ιδρυμάτων από τους τομείς της προστασίας ιδιωτικής ζωής, της τεχνολογίας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από όλη την Ευρώπη και παραπέρα.

Εστίαση στην Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στον Εμπορικό Τομέα

Επικεντρωνόμαστε στις παραβιάσεις της προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων στον εμπορικό τομέα, επειδή είναι ευρέως διαδεδομένες, συχνές και επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτές οι εταιρικές παραβιάσεις του ιδιωτικού σας απορρήτου και των ψηφιακών δικαιωμάτων σας δεν αντιμετωπίζονται επί του παρόντος από άλλους οργανισμούς.

Ευρωπαϊκό Πεδίο Εφαρμογής, Παγκόσμιος Αντίκτυπος

Ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για την προστασία δεδομένων εφαρμόζεται επίσης σε κάθε παγκόσμια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματική Ευρωπαϊκή εφαρμογή θα αυξήσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής παγκοσμίως καθώς τα παγκόσμια προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν αυτά τα "χρυσά πρότυπα" της ΕΕ.

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Η noyb θέλει να στηρίξει επιχειρήσεις που επιδιώκουν να συμμορφωθούν με το νόμο, για παράδειγμα, δημοσιεύοντας κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές. Βλέπουμε επίσης την επιβολή του νόμου ενάντια σε παράνομες πρακτικές ως στοιχείο για την αύξηση του θεμιτού ανταγωνισμού.

#InvestInPrivacy

Για να συνεχίσει η noyb να λειτουργεί, χρειαζόμαστε σταθερή χρηματοδότηση. Ελπίζουμε να βρούμε αρκετούς ανθρώπους που εκτιμούν το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή και δεσμεύονται για μία ετήσια συνεισφορά της επιλογής τους.

Uploads