Ασφαλής πτώση

Το SecureDrop είναι ένα εργαλείο ανωνυμίας για δημοσιογράφους, δικηγόρους και καταγγελίες. Ως πηγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγκατάσταση SecureDrop για να υποβάλετε ανώνυμα έγγραφα στον οργανισμό μας. Οι δικηγόροι μας χρησιμοποιούν το SecureDrop για να λαμβάνουν το αρχικό υλικό και να επικοινωνούν με ασφάλεια με ανώνυμες επαφές.

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο ως αυτόματη μετάφραση στα Ελληνικά. Μπορείτε πάντα να μεταβείτε στην Αγγλική πρωτότυπη έκδοση.

SecureDrop

What is SecureDrop?

SecureDrop is an anonymity tool for journalists and whistleblowers. As a source, you can use our SecureDrop installation to anonymously submit documents to our organization. Our lawyers use SecureDrop to receive source materials and securely communicate with anonymous contacts.

When should you use SecureDrop?

It usually takes us some effort and time to retrieve documents from the SecureDrop system.

  • If you want to send us highly confidential material SecureDrop is likely the best option. For example, if you possess internal documents of a company or government authority that show clear GDPR violations, but you fear consequences when disclosing the material, you may best use our SecureDrop.
  • However, if the documents are not especially confidential and you are confident that disclosing these documents may not lead to any consequences for you, it may be easier to use other means, like PGP encrypted emails (see below).

What should I know before submitting material through SecureDrop?

To protect your anonymity when using SecureDrop, it is essential that you do not use a network or device that can easily be traced back to your real identity. Instead, use public wifi networks and devices you control.

  • Do NOT access SecureDrop on your employer’s network.
  • Do NOT access SecureDrop using your employer’s hardware.
  • Do NOT access SecureDrop on your home network.
  • DO access SecureDrop on a network not associated with you, like the wifi at a library or cafe.

Got it. How can I submit files and messages through SecureDrop?

Once you are connected to a public network at a cafe or library, download and install the Tor Browser.

Launch the Tor Browser. Visit our organization’s unique SecureDrop URL at

http://jwi6vy4svdwezjngmtgwntfstnda6zat6k46qblkz66kyeyjswl3gmid.onion/

Follow the instructions you find on our source page to send us materials and messages.

When you make your first submission, you will receive a unique codename. Memorize it. If you write it down, be sure to destroy the copy as soon as you’ve committed it to memory. Use your codename to sign back in to our source page, check for responses from our journalists, and upload additional materials.

As a source, what else should I know?

No tool can absolutely guarantee your security or anonymity. The best way to protect your privacy and anonymity as a source is to adhere to best practices.

You can use a separate computer you’ve designated specifically to handle the submission process. Or, you can use an alternate operating system like Tails, which boots from a USB stick and erases your activity at the end of every session.

A file contains valuable metadata about its source — when it was created and downloaded, what machine was involved, the machine’s owner, etc. You can scrub metadata from some files prior to submission using the Metadata Anonymization Toolkit featured in Tails.

Your online behavior can be extremely revealing. Regularly monitoring our publication’s social media or website can potentially flag you as a source. Take great care to think about what your online behavior might reveal, and consider using Tor Browser to mitigate such monitoring.

Our organization retains strict access control over our SecureDrop project. A selected amount of lawyers within our organization will have access to SecureDrop submissions. We control the servers that store your submissions, so no third party has direct access to the metadata or content of what you send us.

Do not discuss leaking or whistleblowing, even with trusted contacts.

noyb PGP Keys

If SecureDrop is unavailable or Tor is blocked for you, there is a secure alternative for confidential messaging.

Create a dummy email account and use a PGP email plugin or client to send an encrypted email using our PGP Public key.

E-Mail: info@noyb.eu
PGP fingerprint: 69E6 620C 4C96 80F7 C6AA  E5BC 183B 7F42 DD1B 765F
PGP key server: keys.openpgp.org