Заявки за достъп / Преглед на политиката

noyb направи цялостен преглед на политиките за поверителност на осем доставчика на стрийминг услуги и включи своите наблюдения в доклад, представен на Австрийската камара за работници и служители ( Kammer für Arbeiter und Angestellte, AK ) през октомври 2019 г. Целта на прегледа беше да проучи как основните участници в стрийминг индустрията се съобразяват с определени принципи на GDPR. Разследването се фокусира върху две области на спазване: (1) задължението за предоставяне на подходяща информация - обикновено в така наречената „политика за поверителност“ (членове 13 и 14 от ОРЗД) и (2) спазването на правото на потребителите на достъп до техните данни (член 15 от ОРЗД).

Разследваните компании бяха: Amazon Prime (музика и видео), Apple Music (музика), DAZN (видео), Flimmit (видео), Netflix (видео), SoundCloud (музика), Spotify (музика) и YouTube (видео). Докладът е публикуван на немски тук .

Relevant articles