Услуги за стрийминг

През 2018 г. субектите на данни, представени от noyb, подадоха заявки за достъп до информация за своите данни с осем услуги за стрийминг. Член 15 от GDPR предоставя на потребителите „право на достъп“ - право да получат копие от всички сурови данни, които дадена компания притежава за потребителя, както и допълнителна информация за източниците и получателите на данните, целта, за която данните се обработва и други. noyb отбеляза, че при адресиране отговорите на заявките за достъп често са непълни или не са специфични за потребителя. В осем от осем случая noyb подаде жалби до съответните органи за защита на данните (DPA) през януари 2019 г. Всички жалби все още са отворени, като текущите разследвания продължават пред DPA в Холандия, Великобритания, Ирландия, Люксембург, Австрия , Швеция и Берлин. Намерете повече информация за жалбите тук .

Жалба срещу DAZN. Номер на IMI дело: 72272.

Relevant articles