Принудителни акаунти

Много компании се възползват от дигитализацията на своите услуги и събират много повече данни за своите клиенти, отколкото е необходимо. Много често е невъзможно да завършите транзакция онлайн, без да сте принудени да регистрирате акаунт при доставчика на услуги. noyb реши да проучи избрани бизнес модели и техните практики в светлината на принципа на GDPR „минимизиране на данните“, който предвижда, че администраторите не трябва да разполагат с повече лични данни, отколкото са им необходими, за да постигнат целта си. С този проект ние се стремим да променим културата на „принудителни сметки“ в избрани индустриални сектори и да сложим край на прекомерната обработка на данни.

Ръководител на проекта: Алън Дахи

Relevant articles