Национално прилагане на GDPR

Общият регламент за защита на данните („GDPR“) стана пряко приложим в целия ЕС на 25 май 2018 г. Като регламент той не трябва да се прилага от държавите-членки на ЕС, но има повече от 30 GDPR разпоредби, при които държавите-членки имат свободата да адаптират своите закони, както сметнат за подходящо. Такива адаптации, като например ограничения на правата на дадено лице или национални отклонения при обработката на данните за заетостта, са включени в националните закони за защита на данните на държавите-членки. Към днешна дата 27 държави-членки приеха или актуализираха национален закон за прилагане на защитата на данните. noyb картографира различните национални адаптации на GDPR и ще публикува преглед.

Relevant articles