Η ομάδα μας, τα μέλη και οι συνεργάτες

Η επιτυχία κάθε έργου εξαρτάται από μια ισχυρή, έμπειρη ομάδα και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών. Είμαστε υπερήφανοι που συγκεντρώσαμε μια ευρωπαϊκή ομάδα με εμπειρία στους τομείς της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Εκτελεστικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (» Vorstand «) θέτει τους μακροπρόθεσμους στόχους του οργανισμού, ανασκοπεί τις λειτουργίες του και συνεδριάζει τακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του οργανισμού. Σύμφωνα με το Καταστατικό του noyb, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν αυστηρά σε εθελοντική βάση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίσει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο («Geschäftsführer») με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ο οποίος θα ασκεί τις καθημερινές δραστηριότητες του noyb, μετά την ίδρυσή του.

«We have solid privacy laws in Europe, but we need to collectively enforce them, to bring privacy to the living room of users. noyb will work on making privacy a reality for everyone. I am happy to provide my personal experience and network to noyb.»

Mag. Max Schrems

Chairman, NOYB

«Data protection and the right to privacy are core consumer rights. I want to help guide this organization to be a robust advocate for consumer privacy and – as a representative of the Austrian consumer protection agency (VKI) – support it with our longstanding expertise in consumer law enforcement.»

Dr. Petra Leupold, LL.M. (UCLA)

Board Member, NOYB

«As chairman of ‘epicenter.works’ I have been working on government surveillance for years. We successfully challenged the EU data retention directive. As a board member of noyb, I am looking forward to closing the enforcement gap in the private sector.»

Dr. Christof Tschohl

Board Member, NOYB

Εμπειρογνώμονες και Θεσμικά Μέλη

Υπάρχουν δύο είδη τακτικών μελών στο noyb. Οι εμπειρογνώμοντες, καταξιωμένοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί, υποστηρίζουν με χρηματοδότηση, εμπειρογνωμοσύνη, προσωπική εργασία και διευρύνουν με τις επαφές τους το δίκτυό μας. Τα θεσμικά μέλη είναι οργανισμοί και νομικά πρόσωπα που υποστηρίζουν τη χρηματοδότηση και τις υπηρεσίες. Οι εμπειρογνώμονες και τα θεσμικά μέλη αποτελούν τη «Γενική Συνέλευση» του noyb. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δομή αυτή προορίζεται για χρήση σε μια ανεξάρτητη, σταθερή και μακροπρόθεσμη λειτουργία, και εγγυάται τη συμμετοχή βασικών φορέων στην ευρωπαϊκή κοινότητα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ψηφιακών δικαιωμάτων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους παρακάτω εμπειρογνώμονες και θεσμικούς υποστηρικτές ανάμεσα στη λίστα των αρχικών μελών μας και είμαστε σε διαρκή αναζήτηση για υποστήριξη από διακεκριμένα άτομα και οργανισμούς.

«I have fought for good privacy protections in GDPR. Now the law has to be enforced in practice. I hope noyb can help with this aim.»

Jan-Philipp Albrecht

Member of the European Parliament, Germany

«Vienna positioned itself as a city of human rights. The right to privacy is the defining fundamental right in the digital transformation. Therefore the City supports the creation of a center for digital rights.»

City of Vienna

Austria

«I support noyb because data protection is a fundamental right and a free society needs activists to make the right a reality for everyone.»

Paul Nemitz

Former Director of Fundamental Rights, European Commission

«Privacy and data protection is part of our future. We should take good care of it.»

Josef Weidenholzer

Member of the European Parliament, Austria

«GFF is the strategic partner of noyb in Germany. We share the common interest in strengthening human rights through strategic litigation.»

Gesellschaft für Freiheitsrechte

Germany

«Individual rights must be respected in the digital sphere – that is why we need powerful representation.»

Prof. Herwig Hofmann

Law Professor, University of Luxemburg

Κύριοι συνεργάτες

Εκτός από τους εμπειρογνώμονες και τους θεσμικούς υποστηρικτές, το  noyb χτίζει ένα δίκτυο στρατηγικών συνεργατών για την προστασία των δικαιωμάτων σας. Το δίκτυο περιλαμβάνει δικηγορικές εταιρείες, οργανισμούς για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς επίσης και φορείς ή οργανισμούς στους κλάδους της τεχνολογίας και προστασίας των ψηφιακών δικαιωμάτων.

«EU privacy laws need to be enforced. noyb will be able to do this. They have a very impressive track record, and seem ideally positioned to fight for our digital rights. The European Privacy Search engine StartPage.com fully supports noyb. They will be a privacy force to reckon with!» – Robert Been

StartPage

The Netherlands

«Data is the currency of every day life and VKI sees its privacy as a critical function of consumer protection. We are looking forward to cooperating with noyb on behalf of the Austrian consumers.»

Verein für Konsumenteninformation

Austria

«We are looking forward to cooperating with noyb on the technical level. Bringing technical and legal knowledge together has huge potential for more stringent privacy protections.»

Chaos Computer Club Wien (c3w)

Austria

«The right to privacy and data protection is also a consumer right. It is therefore important to work across borders and sectors to ensure that our rights are upheld in the digital age.»

Forbrukerrådet

Norway

«There is an urgent need to ensure effective enforcement of privacy rights. We welcome the establishment of noyb.»

Electronic Privacy Information Center

USA

«With noby, Max Schrems is taking things to the next level. We welcome this project and are looking forward to working together with noyb

Roland Prozessfinanz AG

Germany

«We are happy to work with noyb and provide our expertise in the are of privacy litigation in Ireland.»

ARQ Solicitors

Ireland

Pin It on Pinterest

Share This